????
  ????
  ????
  ????
  ????

 QQ???:93533788

QQ???:605655281

7X24????:18946610638


  当前位置:首 页 > 人才招聘

职  位: 
    *
个人资料: 
姓    名: *
性    别: *
婚姻状况:
出生日期: *出生日期(如:1978-04-24)
身    高: *(cm)(如:填 178)
毕业院校:
学    历:
专    业:
毕业时间:
户 籍 地: *
教育经历: 
 学历  起止时间  专业名称  证书  学校名称

* 教育经历必填,且要按上面的格式和发生时间先后填写!
工作经历: 
 起止时间  职位名称  服务单位  工作内容

* 工作经历必填,且要按上面的格式和发生时间先后填写!
联系方式: 
联系电话: *
手机号码:
E-mail地址: *
通信地址:
邮政编码:
 
  

合作伙伴:  introduces Chinese   ????   ??????   ????????   ???????   ????   ??????   ???????   ??????   ???????  
???? | ???? | ???? | ???? | ???????? | ????  | ????  | ???? | ????
?????? 2014 ???? COPYRIGHT 2009-2014SHUHUATONG.COM ALL RIGHTS RESRVED
????:??.????????????6-28? ????:shuhuatong@yahoo.com.cn??:0086-0-18946610638/13180813834